Kontakt

Dane firmy:

TASKOPROJEKT Sp. z o.o.

ul.Mogileńska 50
61-044 Poznań
Polska

telefon: + 48 61 87 30 200
e-mail: info@taskoprojekt.com.pl

NIP: 777-00-02-197
REGON: 000030047
VATUE: PL7770002197

Dane rejestrowe:
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
nr KRS: 0000296452
kapitał zakładowy: 3 800 000 PLN

 

Dział Handlowy:

Jakub Stańczak - Kierownik Działu Handlowego,

tel. kom. +48 607 376 907
e-mail: j.stanczak@taskoprojekt.com.pl

                                

Nasza oferta, to m.in.: przyrzady spawalnicze, stanowiska zrobotyzowane, obrotniki, pozycjonery, manipulatory, chwytaki, linie technologiczne, linie montazowe, linie produkcyjne, roboty spawalnicze