O FIRMĚ

Taskoprojekt od roku 1968 zabývá dodávkou komplexních řešení pro téměř všechna průmyslová odvětví. Již více než 50 let projektuje, vyrábí a zprovozňuje zařízení pro klienty z různých oborů.

 • Know-How

  50 let zkušeností

  Zkušenosti a KNOW-HOW jsme získali díky stovkám zrealizovaných projektů. Dvě generace našich inženýrů dohlížejí na průběh každé výrobní fáze vašich zařízení. Taskoprojekt je 50 let zkušeností neustálého rozvoje a vytyčování standardů.

 • Kvalifikovaný kádr

  Téměř 150členný tým.

  Tvoříme téměř 150členný tým. Náš vysoce KVALIFIKOVANÝ KÁDR inženýrů neustále rozvíjí své dovednosti. Interní program školení a spolufinancování studia nám umožňují neustálé profesní zdokonalování a také konfrontovat teorii s praxí. Díky tomu jsme schopni zrealizovat pro vás i ty nejkomplikovanější projekty.

 • Komplexní obsluha

  Zajišťujeme KOMPLEXNÍ VYŘIZOVÁNÍ objednávek – počínaje zpracováním úplné koncepce realizace technologického procesu a přípravy projektu přes provedení až po zprovoznění a výrobní dohled. Všechno pro to, abychom vám dodali hotové řešení, na klíč.

 • Svědomitost

  Všechny nám svěřené zakázky vykonáváme s maximální přesností. Týká se jak přesnosti výroby součástí zařízení, tak i podrobností zabezpečovacích systémů. SVĚDOMITOST, se kterou se snažíme přistupovat k našim úkolům, se má projevit v bezporuchovém a bezpečném provozu našich zařízení ve vašich podnicích.

 • Individuální přístup

  Věříme, že díky INDIVIDUÁLNÍMU PŘÍSTUPU jsme schopni splnit všechny požadavky našich klientů. Právě vaše spokojenost je mírou našeho úspěchu.

 • Důvěra

  Po dobu téměř 50leté činnosti získala firma Taskoprojekt DŮVĚRU mnoha firem v Polsku a na světě. Zveme vás ke spolupráci a doufáme, že také vy se připojíte k okruhu našich spokojených klientů.

Historie

 • 1968

  Založení Taskoprojektu – projekční kanceláře pro železniční průmysl

 • 1995

  První zakázka pro automobilový průmysl

 • 1997

  Výstavba na klíč svařovny Transporter T4

 • 2011

  Nákup většinového balíku ve společnosti kapitálovou skupinou SEPO, nyní SHK Holding se sídlem v Knurowie

 • 2014

  Stěhování do nové haly na ulici 50 Mogileńska, nové výrobní prostory o rozloze 3600 m2

 • 2016

  Postavení linek a stanic se 108 roboty ročně

 • 2017

  Pobočka oddělení konstrukce v Gliwicích

 • 2018

  TASKOPROJEKT GmbH

 • 2018

  TASKOPROJEKT s.r.o.

 • 2018

  50. výročí založení společnosti Taskoprojekt

 • 2019

  TASKOPROJEKT Industry

 • 2019

  Stěhování správní rady na novou adresu 43 sw. Michała

 • 2021

  TASKOPROJEKT Machining

Taskoprojekt to je

 • Zkušenosti

  50 let zkušeností s výrobou strojů pro různá průmyslová odvětí a 20 let zkušeností v automobilovém průmyslu

 • Technologie

  Vyprojektování a zprovoznění linky a stanovišť pro 108 robotů během jednoho roku

 • Rozvoj

  Neustálé hledání optimálních řešení šetrných k životnímu prostředí

 • Kvalita

  Technická řešení splňující očekávání klientů to je nejvyšší kvalita a optimální náklady implementace

 • Znalosti

  Neustálé investování do znalostí a zdokonalování dovedností spolupracovníků, kteří jsou pro nás neocenitelnou hodnotou a angažovanost do vzdělávání příštího kádru

 • Etika

  Průhlednost a etika v činnosti a společná pomoc potřebným

rychlý kontakt