Prototypy maszyn – wykonanie

Prototypowanie jest procesem pozwalającym na stworzenie wersji testowej danej części lub całej maszyny. Umożliwia ono dalsze jej doskonalenie lub zaakceptowanie wytworzonego wyrobu i przekazanie go jako wzoru do produkcji seryjnej. Pozwala również na szybkie wykrycie błędów i niesprawnych komponentów oraz ich wyeliminowanie, dzięki czemu do zleceniodawcy dostarczany jest w pełni sprawny produkt. Budowa prototypu nie jest jednak prostym zadaniem, dlatego też aby zapewnić skuteczną realizację zlecenia, warto zaufać firmie od lat specjalizującej się w tej dziedzinie. W Taskoprojekt S.A. indywidualnie podchodzimy do każdego klienta i zapewniamy kompleksową obsługę świadczoną przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę tak, aby maszyny prototypowe wiernie oddawały oczekiwania dotyczące nawet bardzo skomplikowanych projektów.

Co to jest prototyp?

Prototypem nazywamy pierwszy egzemplarz nowego bądź zmodyfikowanego wyrobu. Jest to urządzenie kontrolne, tworzone przed uruchomieniem masowej produkcji. Jego konstruowanie opiera się na bazie opracowanego wcześniej projektu i stanowi tym samym przeniesienie koncepcji sprzętu na formę fizyczną. Poprzez stworzenie prototypu już na wczesnym etapie można sprawdzić, czy produkt spełnia założenia projektowe i wykazuje pożądane parametry. Pozwala on także na weryfikację, czy elementy do maszyn i przyrządów, ich sposób działania i dane techniczne są zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi. Budowa maszyn przemysłowych jest ściśle regulowana przez polskie prawo, a w przypadku niespełnienia norm produkt nie będzie dopuszczony do produkcji. Dodatkowo prototypowanie umożliwia również weryfikację funkcjonowania maszyny w skrajnych warunkach, dzięki czemu w razie potrzeby można wprowadzić skuteczne sposoby zapobiegania awariom.

Budowa prototypu – jak dokładnie wygląda proces?

Proces budowy maszyn przemysłowych przebiega według pewnego schematu. Na początku powstaje dokładny projekt, bazujący na szeregu danych uzyskanych poprzez pomiary i obliczenia. Dopiero po ich wykonaniu, sporządzeniu dokumentacji technicznych wraz ze szczegółowym opisem produktu konstruuje się prototypy testowe. Często stosuje się wówczas tzw. szybkie prototypy , do którego wykorzystuje się technologię addytywną (na przykład druk 3D). Metoda ta doskonale sprawdza się w przypadku, gdy pragniemy sprawdzić, jak w praktyce działają standardowe elementy maszyn, co znacznie przyspiesza proces produkcji i minimalizuje ponoszone koszty. Następnym krokiem prototypowania jest zaprojektowanie produktu w przestrzeni wirtualnej (3D), które to weryfikuje poprawność założeń już na etapie planowania, dzięki czemu skutecznie skraca czas potrzebny do uruchomienia urządzenia. W dalszej kolejności maszyna poddawana jest dwuetapowym testom weryfikacyjnym. Pierwszy z nich ma na celu wykrycie nieprawidłowości w działaniu sprzętu, zaś drugi kontroluje funkcjonalność prototypu w różnych warunkach aranżowanych w laboratoriach.

Wykonanie prototypów – w jakim celu się odbywa?

Prototypy maszyn umożliwiają urzeczywistnienie danej koncepcji i sprawdzenie sposobu ich działania w fizycznej formie, a nie tylko w fazie projektu. Wykonanie prototypu może okazać się również bardzo pomocne w przypadku chęci udoskonalenia danego urządzenia lub jego części. Wówczas przed dopuszczeniem go do produkcji seryjnej, na jednym egzemplarzu możliwe jest sprawdzenie sposobu jego działania i zaakceptowanie go bądź wprowadzenie poprawek i kolejne wykonanie prototypu. W Taskoprojekt usługi z zakresu prototypowania świadczy wykwalifikowana kadra pracownicza składająca się z doświadczonych inżynierów, którzy nieustannie poszerzają swoją wiedzę, uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach. Jesteśmy w stanie wykonać najbardziej skomplikowane projekty, biorąc pod uwagę wszystkie wymagania naszych klientów. Zajmujemy się prototypowaniem przyrządów do ręcznego lub automatycznego produkowania części.

Prototypy maszyn – gdzie znajdują zastosowanie?

Wykonanie prototypów danych części lub całych maszyn może okazać się niesamowicie przydatne w wielu przypadkach i pozwala wyeliminować zbędne koszty, które można ponieść w przypadku dopuszczenia do seryjnej produkcji wadliwych urządzeń. Prototyp produktu umożliwia przeprowadzenie wielu testów jakości oraz sprawności na jednym egzemplarzu. Ewentualna konieczność wprowadzenia poprawek nie generuje dużych strat finansowych, które mogłyby wystąpić w przypadku dopuszczenia do produkcji dużej liczby produktów bez wcześniejszego wykonania prototypu. Opcja ta jest również świetna do celów pokazowych. Prototypy maszyn stanowiące finalny projekt, do którego nie trzeba już wprowadzać poprawek, idealnie nadają się do zademonstrowania sposobu ich działania potencjalnym klientom lub inwestorom. Mają oni wówczas styczność z rzeczywistym produktem, a nie tylko jego projektem, co jest o wiele bardziej przekonujące i zwiększa szansę na podjęcie zakupu lub dokonanie inwestycji finansowej. Dodatkowo, budowa prototypów maszyn dokonana przez naszą firmę stanowi gwarancję rzetelnego przygotowania i dostosowania się do wszystkich wymogów klienta tak, aby finalny produkt był jak najlepiej dopracowany, w pełni bezpieczny w użyciu i mógł w przyszłości generować spore zyski.

Na co warto zwrócić uwagę wykonując prototypy maszyn?

Budowa maszyn prototypowych, aby mogły one wiarygodnie odzwierciedlać stworzony projekt, powinna być wykonana przez doświadczonych i odpowiednio wykwalifikowanych w tym kierunku profesjonalistów. Przekłada się to bowiem na dokładność w odwzorowaniu wszystkich elementów i sprawność całych ich układów, a także kwestie bezpieczeństwa. W Taskoprojekt od niemalże 50 lat specjalizujemy się w branży przemysłowej i doskonale zdajemy sobie sprawę, jak istotne jest wykonanie prototypów w pełni uwzględniających wszystkie założenia przedstawione przez klienta w projekcie. Z tego względu, dbamy o stałe poszerzanie i aktualizowanie wiedzy przez naszą kadrę inżynierów. Zapewniamy kompleksową obsługę, pomagając stworzyć zawierający wszystkie wymagania klienta projekt, realizując pod czujnym okiem cały proces technologiczny oraz dostarczając finalny produkt o wysokiej jakości, uwzględniający wszystkie wcześniejsze ustalenia. Jesteśmy pewni, że wykonywane przez nas prototypowanie otwiera naszym klientom drogę do sukcesu i umożliwia wdrożenie na rynek najlepszych rozwiązań, które charakteryzuje niezawodność, rzetelność oraz wysoka jakość.

szybki kontakt