Systemy wizyjne

Systemy wizyjne to nieodłączny element zautomatyzowanych rozwiązań produkcyjnych. Nie tylko czuwają nad prawidłowością przebiegu procesu produkcji, ale także przyczyniają się do poprawy jakości wytwarzanych dóbr oraz wzrostu bezpieczeństwa pracowników. Od lat wykorzystuje się je w wielu branżach – od spożywczej, aż do automotive, jednak ich popularyzacja w przemyśle jest stosunkowo niewielka. Przedstawiamy, jakie korzyści przedsiębiorstwu mogą przynieść przemysłowe systemy wizyjne oraz dlaczego warto zdecydować się na ich wdrożenie!

Zastosowania systemów wizyjnych w przemyśle

Systemy wizyjne w przemyśle odgrywają bardzo istotną rolę. Składają się na nie zaawansowane, zintegrowane ze sobą urządzenia – czujniki lub inteligentne kamery wizyjne, które można łatwo dopasować do potrzeb danego przedsiębiorstwa. Przed montażem należy je odpowiednio skonfigurować i zaprogramować, aby skutecznie realizowały swoje zadanie. Szczególnie istotne jest określenie kluczowych parametrów, jak dokładność systemu, wpływ otoczenia na jego działanie oraz pole widzenia.

Czujnik wizyjny jest najprostszym urządzeniem, które znajduje zastosowanie w kontroli wizyjnej. Do jego podstawowych zadań należy wizyjna kontrola jakości produktu, wykonywanie niezbędnych pomiarów oraz analiza danych. Inteligentna kamera wizyjna natomiast to jeszcze bardziej zaawansowane rozwiązanie, które najczęściej wykorzystuje się jako systemy wizyjne w robotyce. Jej integracja z istniejącym oprogramowaniem oraz robotami powinna nastąpić już na etapie, jakim jest projektowanie maszyn.

Systemy wizyjne w produkcji pełnią przeróżne funkcje. Najczęściej wykorzystuje się je przy monitorowaniu procesów produkcyjnych, ich przebiegu i poprawności. Do ich zadań należy także automatyczna kontrola jakości produktów, w tym wychwytywanie błędów i wad. Mogą rozpoznawać określone towary i produkty poprzez między innymi odczyt kodów kreskowych czy znaków alfanumerycznych i ich skanowanie, niezależnie od powierzchni, jakości czy kontrastu kodu. Zastosowanie znajdują również w magazynach, na przykład przy weryfikacji zgodności etykiet, poprawności jej ułożenia, sprawdzania jakości druku, a nawet sortowania paczek na podstawie logo klienta czy kuriera.

Korzyści płynące z wdrożenia systemów wizyjnych w produkcji

Zalet zastosowania systemów wizyjnych w produkcji jest naprawdę wiele. Do jednych z największych zaliczyć można poprawę jakości wytwarzanych towarów. Dzięki szczegółowej kontroli każdego etapu produkcji, wszystkie partie produktów zostają sprawdzone pod kątem istniejących błędów czy usterek, co pozwala na ich szybkie wykrycie i usunięcie. Wiąże się z tym również redukcja strat zarówno materialnych, jak i tych wizerunkowych! Namierzenie wadliwych części umożliwia ich sprawne usunięcie z procesu produkcji, zapobiegając tym samym marnotrawstwu surowców, w przeciwnym razie poświęconych na tworzenie niesprawnego elementu. Ponadto pozwala to na uniknięcie sytuacji, w której wadliwy towar trafia na rynek, co mogłoby pogorszyć wizerunek firmy na rynku. Systemy wizyjne bezpośrednio przyczyniają się także do poprawy wydajności i bezpieczeństwa pracy oraz oszczędności kosztów. Dzięki nim procesy produkcyjne przebiegają szybciej i dokładniej, a ryzyko potencjalnych wypadków zostaje zminimalizowane! Warto jednak zaznaczyć, że kluczem do sukcesu jest odpowiednie projektowanie linii produkcyjnej i jej właściwa integracja z systemami wizyjnymi.

Systemy wizyjne wspierające kontrolę jakości

Jak już wcześniej było wspomniane, najczęściej wykorzystuje się systemy wizyjne do kontroli jakości. Za ich pomocą można zebrać dokładne dane o wytwarzanym produkcie – zbadać ich kontur, przeanalizować parametry obiektu i porównać je z modelowymi wartościami czy też zweryfikować prawidłowość montowanych elementów. Specjalne kamery i czujniki sprawdzają również towar pod względem jego kompletności (czy wszystkie elementy znajdują się w opakowaniu, czy zgadza się ich liczba), a także wykrywają zanieczyszczenia, wady funkcjonalne, nieszczelność opakowań, niedokładne wydruki i wiele więcej.

Warto pamiętać, że inwestycja w zaawansowane technologicznie narzędzia kontroli to inwestycja w przyszłość! Systemy wizyjne skutecznie wspierają zarządzanie procesami produkcyjnymi, pozytywnie wpływając na funkcjonowanie całego zakładu. To bardzo efektywny sposób na szybkie podniesienie wydajności pracy i rentowności przedsiębiorstwa!

szybki kontakt