Zalety robotyzacji procesów w firmach

Intensywny rozwój technologiczny oraz nowe możliwości z nim związane to niewątpliwie bardzo pozytywne zjawiska. Warto pamiętać, że postęp rodzi również mnóstwo nowych wyzwań stojących przede wszystkim przed przedsiębiorcami. Konieczność ciągłego podnoszenia standardów w celu wyróżnienia się na tle konkurencji i spełnienia rosnących oczekiwań klientów sprawia, że wiele z dotychczas wykorzystywanych metod produkcji nie będzie się sprawdzać w praktyce. Z tego względu coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań, które  zwiększą wydajność pracy oraz stałą pozycję na rynku. Nowoczesnym i skutecznym sposobem na dynamiczny rozwój firmy jest robotyzacja procesów technologicznych. Na czym polega? Jakie korzyści może przynieść Twojej działalności?

Na czym polega robotyzacja procesów produkcyjnych…

Robotyzacja procesów produkcyjnych polega na wprowadzeniu robotów i maszyn, mających na celu ograniczenie czynnika ludzkiego lub jego całkowite zastąpienie. Realizacją zadań dotychczas wykonywanych przez człowieka, zajmują się specjalne, dedykowane urządzenia, dostosowane do wymogów przedsiębiorstwa. Wykorzystywane są przede wszystkim do czynności powtarzalnych, a jednocześnie wymagających dużej precyzji. Warto zaznaczyć, że wprowadzenie robotyzacji nie ma na celu wykluczenia udziału pracowników w przedsiębiorstwie, a wręcz przeciwnie. Jej wdrożenie w praktyce oznacza zmianę ich obowiązków na mniej obciążające fizyczne oraz znacznie ciekawsze, które pozwolą bardziej spełniać się w swojej pracy.

Warto zaznaczyć, że wprowadzenie zautomatyzowanych maszyn do przedsiębiorstwa nie ogranicza się jedynie do przemysłu wytwórczego. Coraz częściej wdrażana jest również robotyzacja procesów biznesowych, czyli wykorzystywanie inteligentnej automatyzacji w narzędziach informatycznych. RPA (Robotic Process Automation) – software’owe roboty, które samoczynnie wykonują czynności wcześniej należące do zadań człowieka – pełnią tę samą funkcję, co roboty produkcyjne, lecz zamiast produkcji współdziałają z aplikacjami komputerowymi. Odpowiednio zaprogramowane wykonują powtarzalne zadania, oparte na wyznaczonych wcześniej regułach, pomagając w wysyłaniu automatycznych powiadomień, przenoszeniu danych między systemami czy też raportowaniu.

Zalety wprowadzenia robotyzacji w procesach produkcyjnych firmy

Robotyzacja procesów biznesowych czy też produkcyjnych niesie za sobą liczne korzyści, które znacznie poprawiają funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Przede wszystkim poprzez ograniczenie udziału człowieka w wykonywaniu powtarzalnych czynności można w ogromnym stopniu zredukować występowanie błędów. Wprowadzenie stanowisk zrobotyzowanych pozwala na skrócenie czasu realizacji zlecenia, dzięki czemu wzrasta wydajność i produktywność przedsiębiorstwa. Robotyzacja pozytywnie wpływa również na optymalizację kosztów produkcji – większa precyzja obniża straty surowców, a możliwość dokładnego zaplanowania działania maszyn umożliwia wykorzystanie dostępnych zasobów niemal w całości. Dodatkowo jej wprowadzenie wiąże się z wytwórstwem produktów wysokiej jakości, dzięki czemu firma ma możliwość wyróżnienia się na tle konkurencji. Ważnym aspektem jest także zwiększenie bezpieczeństwa pracowników. Maszyny mogą pracować nawet w trudnych i szkodliwych dla człowieka warunkach, zmniejszając tym samym ryzyko wypadków.

Robotyzacja i automatyzacja procesów produkcyjnych niesie za sobą liczne korzyści, a ponadto jest rozwiązaniem, które można zastosować w niemal każdej gałęzi przemysłu! Należy jednak podkreślić, że ich wprowadzenie to złożone i skomplikowane zadanie. Z tego względu istotne jest powierzenie go rzetelnej firmie z wieloletnim doświadczeniem – takiej jak Taskoprojekt S.A.! Obszerna wiedza i stale podnoszone kwalifikacje naszej kadry sprawiają, że cały proces robotyzacji przebiegnie bezproblemowo, a rezultat będzie w pełni satysfakcjonujący.

szybki kontakt