Dlaczego wiele firm wycofuje się z inwestycji w robotyzację na końcowym etapie?

Robotyzacja przemysłu z roku na rok ma coraz większy wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw produkcyjnych na całym świecie. Nie tylko pozwala na usprawnienie produkcji czy zwiększenie wydajności zakładu, ale także bezpośrednio przyczynia się do poprawienia warunków pracy osób w nim zatrudnionych. Mimo licznych korzyści wiążących się z wdrożeniem zrobotyzowanych rozwiązań, część firm w trakcie ich wprowadzania wycofuje się z inwestycji – i to dopiero na jej końcowym etapie. Wyjaśniamy, jakie są możliwe powody takiej decyzji oraz jak zaradzić potencjalnym problemom w procesie implementacji robotyzacji.

Zmiana priorytetów biznesowych w firmie

Przedsiębiorstwa produkcyjne na robotyzację decydują się po to, by osiągnąć konkretny cel. Zwykle jest to zwiększenie wydajności produkcji lub poprawa jakości wytwarzanych wyrobów, ale także zwiększenie rentowności czy też umocnienie swojej pozycji na rynku. Jeżeli któreś z tych założeń zostanie zrealizowane innymi środkami, firma może uznać, że w takim przypadku robotyzacja produkcji nie będzie konieczna. Niekiedy zdarza się również, że w trakcie wdrażania zrobotyzowanych stanowisk przedsiębiorstwo napotka problemy, których rozwiązanie zarząd uzna za bardziej pilne, niż doprowadzenie inwestycji do końca. Czasem powodem rezygnacji okazuje się być także kwestia finansowa. Firma może stwierdzić, że całe przedsięwzięcie jest nieopłacalne i że pieniądze pierwotnie przeznaczone na implementację innowacyjnych rozwiązań lepiej będzie rozdysponować w inny sposób.

Ostateczna decyzja co do wdrożenia robotyzacji zależy oczywiście od indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa, warto jednak pamiętać, że w praktyce jej wprowadzenie jest w stanie rozwiązać większość problemów, z którymi firmy najczęściej się mierzą. Zrobotyzowane stanowiska mogą pomóc bowiem nie tylko w poprawie wydajności, ale także w redukcji strat materiałów i optymalizacji kosztów. W dłuższej perspektywie czasu implementacja robotów przekłada się na zwiększenie przychodów, łatwiejsze zarządzanie procesami zachodzącymi w zakładzie i możliwość lepszego, bardziej precyzyjnego planowania działań. Należy również zaznaczyć, że przez bardzo dynamiczny postęp technologiczny i wzrost popularności zautomatyzowanych rozwiązań, robotyzacja już niedługo stanie się wręcz koniecznością, jeżeli przedsiębiorstwo będzie chciało dalej się rozwijać i zachować wysoki poziom konkurencyjności na rynku. Im wcześniej zostanie więc wprowadzona, tym wyższa szansa na osiągnięcie zamierzonego sukcesu.

Problemy z integracją istniejących systemów

Częstą przyczyną wycofania się przedsiębiorstw z inwestycji w robotyzację na końcowym etapie jest problem z integracją zrobotyzowanych stanowisk z istniejącymi w zakładzie systemami. Powodów takiej sytuacji może być wiele, jednak zwykle wynika ona z nieodpowiedniego zaprojektowania lub zaprogramowania robota. To właśnie dlatego tak istotny jest wybór doświadczonej firmy wykonawczej, która zajmuje się budową specjalistycznych maszyn i ich implementacją. Profesjonalny usługodawca zadba o to, by zrobotyzowane stanowiska działały zgodnie z założeniami przedsiębiorstwa i zapewniały powtarzalność produkcji, a jednocześnie weźmie pod uwagę możliwości i ograniczenia związane z dostępną przestrzenią czy też już obecnymi w zakładzie rozwiązaniami.

Czasami jednak problem tkwi nie w samym robocie, a w błędnych przekonaniach firmy dotyczących robotyzacji. Warto bowiem pamiętać, że wdrażanie zautomatyzowanych rozwiązań to cały proces, który uwzględnia nie tylko zaprojektowanie, budowę i montaż specjalistycznych maszyn w zakładzie, ale także planowanie oraz przystosowanie przedsiębiorstwa do implementacji innowacyjnych technologii. Już na początkowym etapie należy dokładnie określić, jakie ma być zastosowanie robotów przemysłowych –  w jaki sposób mają pracować, jakie działania wykonywać i jakie wymagania spełniać. Dopiero precyzyjnie sformułowane potrzeby pozwolą firmie wykonawczej stworzyć zrobotyzowane stanowiska, które przyniosą oczekiwane rezultaty.

Brak współpracy pracowników w procesie robotyzacji

Wokół robotyzacji narosło wiele mitów, które przez ich wielokrotne powielanie utarły się w przekonaniu niektórych osób. Jednym z najpopularniejszych jest to, że jej wdrożenie wykluczy z procesów produkcyjnych czynnik ludzki. Wskutek tego błędnego przekonania, pracownicy danej firmy mogą jawnie sprzeciwiać się wprowadzeniu zrobotyzowanych stanowisk i skutecznie utrudniać doprowadzenie inwestycji do końca. Należy jednak pamiętać, że znaczna większość robotów nie działa zupełnie bezobsługowo – do jej prawidłowej pracy konieczny jest nadzór inżyniera. W trakcie implementacji robotyzacji duże znaczenie ma więc edukacja pracowników i wyjaśnienie im, że jej wprowadzenie to tak naprawdę szansa na ich rozwój, podniesienie ich kompetencji oraz poprawę bezpieczeństwa w miejscu pracy. Równie istotne jest odpowiednie przeszkolenie osób zatrudnionych z obsługi specjalistycznych maszyn – to właśnie współpraca człowieka z robotem przynosi najlepsze efekty.

szybki kontakt