Kim jest integrator robotyki?

Automatyzacja i robotyzacja produkcji to skomplikowane zadanie, na które składa się wiele etapów. Każdy z nich musi być dokładnie przemyślany i uwzględniać nie tylko same potrzeby przedsiębiorstwa, ale także ilość dostępnego w zakładzie miejsca, obecne w nim systemy oraz przede wszystkim możliwości skoordynowania owych systemów ze zrobotyzowanymi stanowiskami. W procesie tym kluczową rolę odgrywa integrator robotyki – wyjaśniamy, kim jest oraz czym się zajmuje.

Czym zajmuje się integrator robotyki?

Integrator robotyki to osoba bądź firma, której podstawowym zadaniem jest integracja systemów robotyki w zakładzie klienta w jedną, spójną całość. Zakres jej działań różni się w zależności od posiadanych kompetencji. Niektórzy integratorzy, w tym Taskoprojekt, świadczą kompleksowe usługi, obejmujące projektowanie maszyn, ich budowę, programowanie, a następnie montaż i wdrożenie robotów lub nawet całych linii produkcyjnych. Inni zaś specjalizują się w samej koordynacji zautomatyzowanych technologii.

W pracy integratora kluczową rolę odgrywa umiejętność łączenia ze sobą różnych systemów i technologii. Integracja automatyki przemysłowej obejmuje bowiem zarówno koordynację wdrażanych robotów oraz ich oprogramowania, jak i ich synchronizację z systemami już obecnymi w zakładzie produkcyjnym. Specjaliści muszą więc posiadać obszerną wiedzę z zakresu inżynierii, TI, programowania, a także biznesu, by móc przedstawić klientom najkorzystniejsze rozwiązanie dopasowane do potrzeb ich przedsiębiorstw, które rzeczywiście usprawni produkcję oraz zwiększy efektywność pracy.

Dlaczego warto skorzystać z usług integratora automatyki?

Wiele firm produkcyjnych, którym zależy na wdrożeniu zautomatyzowanych rozwiązań do swojego zakładu, nie posiada wystarczającej wiedzy, by dokonać tego samemu. W ich wprowadzeniu może pomóc właśnie integrator! W pierwszym etapie jego pracy definiowane są główne zadania, kierunki rozwoju oraz problemy obecne w przedsiębiorstwie, w których rozwiązaniu ma pomóc implementacja i integracja automatyki. Przeprowadza on następnie kompleksową ekspertyzę techniczną technologii wykorzystywanych w zakładzie – bada instalacje informatyczne, automatyzacyjne czy też te odpowiadające za sterowanie. Na tej podstawie projektuje on najbardziej optymalny system, a następnie go testuje, co pozwala na skorygowanie pewnych nieścisłości i zminimalizowanie ryzyka awarii czy też nieprawidłowego działania maszyn. Dzięki temu wdrożone w kolejnym etapie zautomatyzowane technologie idealnie wpisują się w indywidualne potrzeby przedsiębiorstwa, przynosząc im realne korzyści w postaci optymalizacji kosztów produkcji, poprawy wydajności pracy czy też zwiększenia zysków.

Warto pamiętać, że rola integratora nie ogranicza się wyłącznie do kwestii związanych stricte z automatyzacją. Bardzo często pełni on również funkcję swego rodzaju doradcy – pomaga zrozumieć klientom, w jaki sposób najlepiej wykorzystać technologię do osiągnięcia własnych celów biznesowych i przedstawia rozwiązania, które nie tylko rozwiązują bieżące problemy, ale także przewidują przyszłe potrzeby przedsiębiorstwa. Specjalista służy również wsparciem już po wdrożeniu systemów – zapewnia pracownikom szkolenie z obsługi maszyn i zasad bezpieczeństwa w trakcie korzystania z nich, może także świadczyć usługi serwisowania i utrzymania zautomatyzowanych stanowisk.

Integracja automatyki nie tylko dla dużych firm

Mimo, iż według niektórych integracja robotów to rozwiązanie przeznaczone przede wszystkim dla dużych przedsiębiorstw, w praktyce równie wymierne korzyści może przynieść także firmom małym i średnim. Mniejsze zakłady produkcyjne muszą mierzyć się z dynamicznie zmieniającymi się potrzebami rynkowymi i oczekiwaniami klientów, a jednocześnie ze stale rosnącą konkurencją. Z tego też powodu w ich przypadku szczególnie istotna jest optymalizacja zarówno kosztów, jak i wykorzystania zasobów. W tym również może  pomóc wdrożenie rozwiązań z zakresu automatyki i robotyki! Mimo, iż wprowadzenie zautomatyzowanych i zrobotyzowanych stanowisk na początku wiąże się ze stosunkowo wysokimi kosztami, inwestycja ta szybko się zwraca i w niedługim okresie czasu zaczyna generować realne zyski. Może tym samym przyczynić się nie tylko do zwiększenia przychodów przedsiębiorstwa, ale także do jego dynamicznego rozwoju i zwiększenia konkurencyjności na rynku!

szybki kontakt