Optymalizacja kosztów produkcji – automatyzacja czy tradycyjne metody?

Pandemia oraz niepewna sytuacja gospodarcza ostatnich kilku lat pokazały, jak ważne jest zniwelowanie zbędnych kosztów w firmie, aby pozostać konkurencyjnym i utrzymać się na rynku. Wiele przedsiębiorstw zdecydowało się na optymalizację kosztów produkcji, czyli analizę procesów, które wchodzą w jej skład, aby móc przeprowadzić zmiany mające na celu zmniejszenie ponoszonych kosztów finansowych. Coraz częściej wykorzystywana do niej jest automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych. Przedstawiamy, jakie są jej zalety, a także porównujemy z tym, co można osiągnąć tradycyjnymi metodami optymalizacyjnymi.

Czym jest optymalizacja kosztów produkcji?

Optymalizacja to nie jedynie obniżenie kosztów produkcji, lecz cały proces, który do takiego obniżenia ma prowadzić. Należy przeprowadzić szczegółową analizę wszystkich czynników, które wpływają na ponoszone wydatki. Zwrócić uwagę trzeba zarówno na koszty bezpośrednie, czyli np. energię zużywaną przez maszyny, jak też te pośrednie, np. ceny napraw i konserwacji sprzętu. Przykładowo, stwierdzenie, że wykorzystanie danego urządzenia w procesie produkcyjnym jest nieopłacalne, bo pochłania zbyt duże ilości energii, może być zatem zbyt dużym uproszczeniem, które nie podniesie w żaden sposób efektywności i konkurencyjności przedsiębiorstwa, jeżeli nie zostaną przeanalizowane inne czynniki, które mogą być ważniejsze w kwestii ewentualnych dużych ponoszonych kosztów.

Optymalizacja kosztów metodami tradycyjnymi

Obniżenie kosztów produkcji można osiągnąć klasycznymi metodami, niezwiązanymi bezpośrednio z wykorzystywaną technologią. Przede wszystkim należy przyjrzeć się poszczególnym etapom prac pod kątem możliwych oszczędności. Być może straty powodowane są przez dużą ilość odpadów uzyskiwanych na którymś odcinku procesu produkcyjnego. Niewspółmierne do zysków wydatki może generować też np. konserwacja konkretnego rodzaju sprzętu lub konieczność sprowadzania do niego trudno dostępnych części w przypadku awarii. Optymalizacja kosztów produkcji może zatem polegać na negocjacjach z dostawcami surowców lub osprzętu bądź znalezieniu nowego źródła ich pozyskiwania. Duże wydatki mogą wynikać również z nieefektywnego zbilansowania finansowego wytwarzania poszczególnych produktów. Te potencjalnie bardziej opłacalne mogą być przykładowo sprzedawane w zbyt niskiej cenie. Podczas optymalizacji nie należy ponadto pomijać czynnika ludzkiego. Wszelkie innowacje w produkcji wymagają przeprowadzania szkoleń dla pracowników – ich brak może powodować nieumiejętne posługiwanie się maszynami, a w konsekwencji straty finansowe dla przedsiębiorstwa. Szkoląc personel, można ponadto uniknąć konieczności przeprowadzania kosztownych rekrutacji i sięgania po pracowników z zewnątrz.

Automatyzacja produkcji w redukcji jej kosztów

Coraz większe znaczenie dla obniżania kosztów funkcjonowania firm ma automatyzacja produkcji przemysłowej. Przedsiębiorcy przekonują się, że wiele procesów produkcyjnych nie wymaga tak dużego udziału ludzkiego i można je zautomatyzować. Nowoczesna technologia i maszyny mogą nawet w niewielkich przedsiębiorstwach sprawdzić się w czynnościach powtarzalnych, w stałych warunkach otoczenia. Maszyny są w stanie wykonywać te same czynności szybciej i bez utraty jakości. W ten sposób możliwe jest zwiększenie wydajności produkcji. Wbrew obawom wielu przedsiębiorców, redukcja kosztów nie odbywa się kosztem pracowników. Owszem, można wyeliminować konieczność udziału czynnika ludzkiego, lecz nie oznacza to, że pracownicy nie są do obsługi maszyn w ogóle potrzebni. Ponadto można przekierować ich do wykonywania bardziej zaawansowanych czynności, podnosząc ich kwalifikacje, a dzięki temu kładąc jeszcze większy nacisk na rozwój firmy, zwiększenie jej konkurencyjności i zmniejszenie kosztów produkcji. Inwestycja w nowe technologie i automatyzacja przemysłu to zatem inwestycja w większą rentowność przedsiębiorstwa, szybszą pracę, a także większe możliwości rozwoju dla personelu i zwiększenie jego poziomu bezpieczeństwa.

szybki kontakt