Systemy ERP, MES, SCADA w dobie Przemysłu 4.0

Specjaliści mówią o czwartej już rewolucji przemysłowej, której jesteśmy świadkami w tym momencie. Stąd coraz częściej można spotkać się ze stwierdzeniem „Przemysł 4.0”. Zaawansowane technologie odgrywają w nim ważną rolę, nie tylko poprawiając wydajność i jakość produkcji bezpośrednio, ale też pośrednio – poprzez integrację poszczególnych działów firmy, planowanie produkcji, a także jej monitorowanie w czasie rzeczywistym. Przybliżamy działanie narzędzi, które do tego służą, czyli systemów ERP, MES i SCADA.

System ERP dla produkcji

Systemy ERP dla firm to obecnie podstawowe systemy informatyczne wykorzystywane przez przedsiębiorstwa z różnych gałęzi przemysłu. Wyróżniają się dużą uniwersalnością, dzięki czemu mogą posłużyć do ujednolicenia i ustandaryzowania wielu procesów wewnątrz firmy. Usprawniają pracę działów finansowych, HR, magazynów czy obsługi klienta. System ERP dla produkcji poprawia przepływ informacji dotyczących zamówień, stanów magazynowych czy też nowych klientów. Umożliwia przejrzysty dostęp do danych wprowadzanych w jednolity, znormalizowany sposób przez pracowników wielu działów. Personel może uzupełniać w nim też informacje na temat wykonywanych zadań czy czasu pracy. Przekłada się to nie tylko na usprawnienie codziennej pracy, ale też możliwości optymalizacji procesów produkcji, ponieważ system ERP dla produkcji pozwala na uzyskanie przejrzystych danych finansowych, w systemie zintegrowanym, jednolitym w skali całej firmy, co jest istotne w szczególności w przypadku dużych podmiotów.

System MES – co to jest?

Systemy MES to oprogramowanie bardziej szczegółowe od systemów ERP, dotyczące stricte procesów produkcyjnych. Ich zadaniem jest pomoc w ich odpowiednim planowaniu i tworzeniu efektywnych harmonogramów produkcji. Zbierane są informacje na temat każdego etapu produkcji. System analizuje je i w oparciu o nie pozwala usprawnić poszczególne procesy, zmniejszając też ich koszt. Może pomóc zoptymalizować produkcję poprzez analizę dostępności czy skuteczności poszczególnych maszyn, jak też lepsze zarządzanie zasobami. MES – system zarządzania produkcją pomoże w uzyskaniu maksymalnej efektywności w zakresie sprzętu, surowców oraz personelu. Z tego powodu stanowi on ważną część inwestycji, jaką jest automatyzacja procesów produkcyjnych.

System zarządzania produkcją SCADA

Narzędziami, które odgrywają większą rolę w bieżącym reagowaniu niż w długofalowej analizie, są systemy SCADA. Wykorzystuje się je przede wszystkim w działach nadzorujących produkcję, mających za zadanie utrzymać jej ciągłość i wysoką jakość. Dzięki wykorzystaniu możliwości, jakie daje oprogramowanie SCADA, można szybciej wychwycić wszelkie nieprawidłowości lub awarie na liniach produkcyjnych i zareagować na nie, dzięki czemu przedsiębiorstwo minimalizuje ewentualne straty związane z przestojem lub naprawą. Jest to szczególnie istotne w przypadku większych firm, w których procesy produkcyjne odbywają się niekiedy w trybie ciągłym. Dodatkowo dane archiwalne pozwalają na analizę pracy poszczególnych urządzeń. To z kolei umożliwia wcześniejsze zauważenie oznak spadku efektywności i wyeksploatowania.

Przemysł 4.0 daje niespotykane wcześniej możliwości dopasowania poszczególnych rozwiązań do indywidualnych potrzeb danego przedsiębiorstwa. Możliwe jest zarówno wykorzystanie poszczególnych systemów opisanych powyżej samodzielnie, jak też ich integracja i współpraca. Powierz nam realizację automatyzacji w swojej firmie, a dostosujemy odpowiednie rozwiązania do charakterystyki działalności, a także bieżących potrzeb i możliwości firmy.

szybki kontakt