Zalety automatycznego handlingu w magazynach

Jednymi z wielu miejsc, w których coraz chętniej wykorzystywana jest automatyzacja i robotyzacja produkcjimagazyny. Automatyczne rozwiązania wykorzystywane w procesach magazynowych mogą pełnić przeróżne funkcje i dotyczyć takich aspektów, jak załadunek, pakowanie czy też handling. Szczególnie pomocne okazują się być w magazynach wysokiego składowania, gdzie transport pomiędzy poszczególnymi jego obszarami czy też przemieszczanie wysoko postawionych palet jest problematyczne, a często również niebezpieczne. Wyjaśniamy, w jaki sposób nowoczesne technologie magazynowe wpływają na funkcjonowanie zakładu oraz jakie korzyści niesie za sobą ich wprowadzenie.

Jak działają systemy automatycznego handlingu?

W dobie czwartej rewolucji przemysłowej automatyzacja procesów magazynowych to konieczny, a jednocześnie najskuteczniejszy sposób rozwoju przedsiębiorstwa. To właśnie innowacyjne technologie magazynowe są w stanie zwiększyć jego wydajność i efektywność jego funkcjonowania. Jednocześnie pomagają one rozwiązać wiele trudności logistycznych, w tym kwestie związane ze stanowiskami material handling, które w tradycyjnych magazynach w ogromnej mierze przyczyniają się do spowolnienia działania zakładu.

Automatyczny handling polega na zastąpieniu pracy operatorów wózków widłowych pracą odpowiednio zaprojektowanych, zaawansowanych maszyn różnego rodzaju. Do urządzeń najczęściej stosowanych w magazynach w celu manipulacji ładunkiem na regałach należą między innymi układnice regałowe (paletowe oraz miniload). Są one częścią regału magazynowego i służą do podnoszenia i układania palet/pojemników na odpowiedniej wysokości i głębokości. Automatyczne magazyny wysokiego składowania często wykorzystują również Pallet Shuttle – samoczynnie poruszające się platformy, które precyzyjnie pobierają towar z regału lub odkładają je na wyznaczone miejsce. Roboty magazynowe zajmować się mogą także obsługą ładunków wewnątrz magazynu. Zaliczają się do nich takie maszyny, jak przenośniki przemysłowe, które mogą łączyć praktycznie każdy obszar magazynu (w tym przemieszczać palety między piętrami), systemy podwieszanego transportu szynowego, przyspieszające transport oraz wózki wahadłowe. Te ostatnie doskonale sprawdzą się w roli połączeń obszarów magazynowych w linii prostej.

Poprawa wydajności dzięki automatycznemu handlingowi

Automatyczne magazyny to rozwiązanie, które niesie za sobą liczne korzyści. Jedną z nich jest znacząca poprawa wydajności i efektywności pracy – transport ładunków przebiega szybciej, sprawniej i płynniej. Maszyny mogą działać niemal bez przerwy, minimalizując tym samym ilość przestojów oraz błędów spowodowanych czynnikiem ludzkim. Dodatkowo eliminacja udziału wózków widłowych w procesach magazynowych pozwala także na optymalne wykorzystanie przestrzeni magazynowych oraz zwiększa powierzchnię składowania. W praktyce dla przedsiębiorcy oznacza to zarówno redukcję kosztów, jak i większe zyski, a dla pracowników – poprawę bezpieczeństwa warunków pracy. Nie muszą oni wówczas pracować w ryzykownych warunkach, zagrażających ich zdrowiu i życiu, przez co liczba wypadków znacząco spada.

Redukcja błędów i zwiększenie dokładności w procesach magazynowych

Niezwykle ważną zaletą, jaką posiada inteligentny magazyn, jest minimalizacja błędów wynikających z czynnika ludzkiego. Specjalistyczne urządzenia wykonują zadania z ogromną precyzją, a odpowiednio zaprogramowane i zaprojektowane również wykrywają potencjalne usterki. Bezpośrednio przyczynia się to do poprawy jakości usług i tempa realizacji zleceń, a co za tym idzie – również zadowolenia klientów. Jednocześnie zastosowanie maszyn znacząco usprawnia proces zarządzania zamówieniami i umożliwia lepsze planowanie działań. Ułatwiona zostaje również kontrola stanu magazynowego, co pozwala na szybkie uzupełnienie braków czy niedoborów towaru.

Magazyny automatyczne to odpowiedź na stale rosnące wymagania klientów – poprzez wykorzystanie zaawansowanych urządzeń, procesy zostaną usprawnione, a czas potrzebny na realizację zlecenia ulega skróceniu. Dzięki temu umacnia się pozycja przedsiębiorstwa na rynku, zwiększa się jego rentowność oraz przychód. Inwestycja w innowacyjne technologie to inwestycja w przyszłość!

szybki kontakt