Jak automatyzacja może wpłynąć na zadowolenie pracowników

Jednym z najczęściej wymienianych argumentów przeciwko automatyzacji i robotyzacji produkcji, są obawy pracowników o to, czy zachowają oni swoją pracę. Duża część z nich wyobraża sobie, że w wyniku tego procesu dojdzie w firmie do masowej redukcji etatów i staną się oni niepotrzebni, ponieważ ich miejsce zajmą maszyny. Scenariusz ten nie musi jednak wcale okazać się rzeczywistością. Dobrze przeprowadzona i skoordynowana wewnątrz firmy automatyzacja w przemyśle nie tylko nie sprawi, że pracownicy stracą swoje stanowiska, ale też może przyczynić się do podniesienia ich kwalifikacji i zadowolenia z pracy.

Automatyzacja powtarzalnych zadań pracowników

Specyfika pracy w przemyśle sprawia, że zadania wielu osób sprowadzają się często do wielokrotnego powtarzania tej samej czynności każdego dnia. Przemysłowe linie produkcyjne składają się z ciągu powiązanych ze sobą ogniw, które tworzą pracownicy wykonujący ściśle sprecyzowanie ruchy. Dotyczy to milionów przedsiębiorstw z całego świata – od branży spożywczej, po przemysł ciężki. Często nie są to czynności skomplikowane, w związku z czym nie wymagają też dużego zaangażowania kreatywnego i w rezultacie nie dają pracownikowi znaczącej satysfakcji. Automatyzacja procesów produkcyjnych w pierwszej kolejności zazwyczaj dotyczy właśnie tego typu stanowisk. Maszyny mogą wykonać najprostsze, a zarazem najbardziej monotonne i pochłaniające najwięcej czasu czynności, natomiast pracownicy mogą wykorzystać zdobyte umiejętności w inny sposób, na innych stanowiskach. Ich specjalistyczna wiedza przydać się może w innych działach, gdzie będą mogli wykazać się większymi kompetencjami niż dotychczas, co poprawi też ich satysfakcję z pracy i pozwoli na ich zawodowy rozwój.

Bezpieczeństwo – automatyzacja zadań niebezpiecznych

Automatyzacja w magazynie lub zakładzie przemysłowym może dotyczyć również stanowisk potencjalnie zagrażających życiu lub zdrowiu osobom zatrudnionym. Praca z maszynami o dużej mocy lub w specyficznych warunkach wiąże się z tym, że każdego dnia pracownikowi grozi niebezpieczeństwo. Jeden nieprecyzyjny ruch lub chwila nieuwagi może doprowadzić np. do wciągnięcia kończyny przez sprzęt, przy którym pracuje dana osoba. Szczególnym zagrożeniem dla zdrowia są też wszelkie prace odbywające się w miejscach, gdzie panuje wysoka temperatura powietrza. Robotyzacja dla firm wykonana w tych obszarach produkcji będzie mieć zatem wpływ nie tylko na poprawę zadowolenia i samopoczucia pracowników, lecz przede wszystkim ich bezpieczeństwa. Projektowanie i budowa maszyn o sprecyzowanych, dopasowanych do indywidualnych potrzeb parametrach umożliwia wdrożenie automatycznych rozwiązań, bez utraty na jakości wykonywanych prac, przy jednoczesnym zwiększeniu komfortu pracy osób zatrudnionych.

Automatyzacja jako wsparcie dla pracowników

Obawy wśród pracowników dotyczące utraty pracy są czymś naturalnym. Istotną, lecz niekiedy niestety pomijaną przed przedsiębiorców kwestią, która pomogłaby je rozwiać, jest odpowiednia komunikacja z zatrudnianymi osobami. Zautomatyzowane stanowiska nie muszą powodować redukcji zatrudnienia. Technologia nie jest nieomylna i nie jest w stanie pracować całkowicie samodzielnie. Każda zautomatyzowana linia produkcyjna wymaga wprowadzania konkretnych ustawień czy nadzoru, a więc interwencji człowieka. Zadaniem przedsiębiorcy jest wytłumaczenie swoim pracownikom, że automatyzacja w firmie produkcyjnej może być dla nich nie zagrożeniem, lecz szansą. Dzięki niej powstają nowe stanowiska, stwarzające większe możliwości rozwoju i podnoszenia swoich kwalifikacji. Korzystniejszą dla przedsiębiorców opcją jest inwestycja w szkolenia i znalezienie odpowiednich specjalistów wśród już zatrudnionych pracowników niż szukanie personelu na zewnątrz firmy. Zdobyte w ten sposób umiejętności podniosą też kompetencje pracownika, co może przydać się również w przyszłości, w przypadku zmiany miejsca pracy. Zwiększenie kwalifikacji oznacza z reguły także lepsze warunki finansowe.

Inwestycja w nowe technologie i automatyczne rozwiązania w firmie może być zatem inwestycją w umiejętności i karierę pracowników. Codzienna praca stanie się dzięki nim bezpieczniejsza i bardziej satysfakcjonująca. Ważne jest jednak, aby informować o tym swój personel w celu uniknięcia niepotrzebnych obaw i niepokojów o przyszłość.

szybki kontakt