Mity o robotyzacji

Rozwój technologiczny sprawia, że najnowocześniejsze rozwiązania stosowane są również w działalności przemysłowej. Firmy wprowadzają je, licząc na zysk i wzrost konkurencyjności. Robotyzacja w firmie potrafi jednak budzić również wiele wątpliwości oraz obaw. Brak zrozumienia tego, z czym ten proces się tak naprawdę wiąże sprawił, że narosło wokół niego mnóstwo mitów. Sprawdź, czy również Twoje wyobrażenia związane z automatyzacją i robotyzacją procesów produkcyjnych nie są oparte na niesprawdzonych informacjach, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością.

Mit 1 – Robotyzacja powoduje redukcję etatów

Opór przed innowacjami w firmie może być oddolny, a jego przyczyny leżą w obawach o utratę stanowiska pracy i źródła dochodów przez pracowników. Owszem, automatyzacja i robotyzacja produkcji ma na celu zmniejszenie udziału ludzkiego w poszczególnych czynnościach. Dotyczy to jednak w dużej mierze procesów rutynowych, powtarzalnych, niewymagających często dużych umiejętności, a opierających się jedynie na wykonywaniu przez cały czas konkretnej czynności lub ich sekwencji. W praktyce ludzie są zatem zastępowani przez maszyny w pracach najbardziej monotonnych i uciążliwych. Nie musi powodować to redukcji etatów. Maszyny zawsze potrzebować będą osób do ich obsługi. Przedsiębiorcy po wdrożeniu zrobotyzowanych rozwiązań zwykle inwestują też w pracowników i przeznaczają dla nich inne, bardziej zaawansowane i kreatywne stanowiska, korzystając z tego, że są to już osoby sprawdzone i nie ma konieczności przeprowadzania rekrutacji, aby znaleźć personel na zewnątrz firmy. Sprawnie przeprowadzona i zaplanowana robotyzacja w biznesie może stać się zatem szansą na rozwój karier i umiejętności, nie zaś zagrożeniem dla utrzymania pracy.

Mit 2 – Tylko duże firmy mogą wprowadzić robotyzację w produkcji

Wielu przedsiębiorców nie decyduje się jeszcze na automatyzację w firmie, ponieważ wyobraża sobie ten proces jako wielką i skomplikowaną inwestycję, przeznaczoną wyłącznie dla dużych firm, które mogą pozwolić sobie na taki wydatek. W rzeczywistości jednak robotyzacja produkcji może być idealnym rozwiązaniem dla małych i średnich przedsiębiorstw. Podmioty takie muszą w obecnych realiach rynkowych zmagać się z dużą konkurencją, w związku z czym bardzo ważne jest znalezienie potencjalnego czynnika, który może stworzyć przewagę nad innymi firmami z branży lub przynajmniej wyrównać szansę na osiągnięcie sukcesu. Czynnikiem tym może być właśnie usprawnienie produkcji poprzez robotyzację. Pozwoli to na redukcję kosztów, a także przyspieszenie procesu produkcyjnego. Inwestycja ta nie musi też przerastać Twojego budżetu. Indywidualnie dostosowane rozwiązania mogą dotyczyć np. wprowadzenia maszyn do jedynie jednego z etapów prac, który był najbardziej czasochłonny lub niebezpieczny. Jeśli realnie określisz swoje oczekiwania, robotyzacja przemysłu będzie dużą szansą dla firmy, niezależnie od jej wielkości!

Mit 3 – Robotyzacja jest zbyt skomplikowana do wprowadzenia w firmie

Niektóre firmy nie decydują się na skorzystanie z technologicznych usprawnień, obawiając się, że będzie to proces długotrwały, wymagający nie tylko dużych nakładów pieniężnych, ale też ludzkich i czasowych. W praktyce natomiast robotyzacja procesów produkcji może dotyczyć zarówno całych linii produkcyjnych, jak też wprowadzenia zaledwie jednej lub kilku maszyn do obsługi nieskomplikowanych, powtarzalnych czynności.

Jeśli wybierzesz specjalistyczną firmę, jak np. Taskoprojekt, zostaną zaprojektowane dla Ciebie indywidualne rozwiązania, które spełnią Twoje oczekiwania pod każdym względem. Nasi specjaliści posiadają odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje. Przeprowadzimy proces tak, aby nie generować przestojów na liniach produkcyjnych. Możemy zorganizować transport, a także podłączyć i skonfigurować maszyny na miejscu u klienta, aby zapewnić ich poprawne funkcjonowanie. Ograniczamy ewentualną uciążliwość wdrożenia do minimum i zajmujemy się niezbędnymi pracami, abyś Ty mógł skupić się na bieżącej działalności firmy i jak najszybszym uruchomieniu produkcji z wykorzystaniem wprowadzonych rozwiązań.

szybki kontakt